Medicinsk Yoga

I takt med att den vanliga yogan blivit allt mer accepterad och populär har även andra typer av yoga, som Medicinsk yoga, blivit allt mer efterfrågad. Medicinsk yoga började spridas i sverige i mitten och slutet av 1990-talet tack vare pionjären Göran Boll. Han hade till en början enbart planerat att sprida yogan till svenska arbetsplatser som en del av arbete för en bättre arbetsmiljö och förebyggande av skador.

Av en ren slump hade en kvinna med axelsmärtor provat programmet och blivit betydligt bättre. Denna kvinna visade sig vara docent på Karolinska institutet i Stockholm. Hon ville nu undersöka om även andra patienter kunde få samma goda resultat som hon fått. Resultatet blev en forskningsstudie på ryggpatienter som genomfördes i Karolinskas regi. Patienterna fick följa ett specialanpassat yogaprogram som varade i 30 minuter. De uppmanades att utföra det två gånger i veckan i 6 veckor. Resultatet var överväldigande. Patienterna blev oerhört mycket bättre av yogan.

En uppföljande studie gjordes 2013 på 150 personer med ospecifik ryggsmärta, det vill säga smärta som inte kommer sig av någon skada eller förslitning i ryggen. Studien visade klart och tydligt att samhället skulle spara upp till en miljon kronor per patient om yoga användes som en första behandlingsform vid ospecifik ryggsmärta. Dessutom skulle mycket personligt lidande och tablettberoende undvikas.

Hur fungerar Medicinsk Yoga?

Medicinsk yoga eller Mediyoga som den också kallas har utvecklats ut en specifik form av yoga som kallas kundaliniyoga. Fokus ligger på att sträcka, töja och böja i lederna. Mediyoga fokuserar också mycket på andningsövningar, meditation och djupavslappning eftersom detta har en bevisat god effekt vid smärta, depression och stress.

Andningsövningarna anses vara särskilt viktiga eftersom forskning visat att ett felaktigt andningsmönster och andningsteknik gör kroppen stressad. Vid korrekt andningsteknik kommer mer syre ut i blodet och till cellerna vilket är viktigt för läkning och återhämtning.

För att få effekt av träningen räcker det att träna mellan 20 till 30 minuter två gånger i veckan i mellan 6 till 8 veckor. Men många av deltagarna känner de positiva effekterna tidigare än så.

Är Mediyoga enbart för smärtpatienter?

Mediyoga kan utövas av alla. I dagsläget finns det över 1 200 instruktörer i mediyoga fördelade på 80 olika sjukhus och vårdcentraler. Dessa har grupper med patienter som har allt från smärtproblematik till hjärtsjukdom eller cancer. Det spelar inte heller någon roll hur rörlig patienten är, alla kan delta i mediyoga utifrån sina egna förutsättningar vilket säkerligen bidragit till yogans stora, och växande, popularitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *