Yin och Yoga Nidra

Som redan nämnts finns det förmodligen en yogaform för alla. Yoga är en träningsform, en filosofi och en del av den indiska läkekonsten och har varit ett bestående inslag i bortåt 5000 år. Det innebär förstås att många olika grenar utvecklats för olika behov och problem. Yinyoga och Yoganidra är två typer av yoga som kanske upplevs som något obskyra och någonting som få stiftat bekantskap med.

Båda formerna används ofta som en form av rehabilitering eller för personer som drabbats av utbrändhet och sömnstörningar. Men vad är det då som är så speciellt med dessa två former av yoga och som gör att de skiljer sig så radikalt från exempelvis Hathayoga eller Ashtanga?

Yinyoga

För att förstå yinyoga måste man också förstå begreppet yin och yang. Dessa två är motkrafter till varandra och två halvor av livet som måste balanseras. Yang är ljus och mycket energi och de flesta former av yoga baseras på yang. Yin är yangs motsats och är mörker, vila och avslappning. Ställningarna är alla mycket enkla och så gott som samtliga utövas antingen i sittande eller liggande. Dessutom används kuddar och filtar för att positionera kroppen så att den förblir behagligt placerad under hela övningen. Varje ställning hålls sedan under flera minuter. Det är inte ovanligt att ställningarna behålls i upp emot en kvart i vissa fall. Målet är att muskler, leder och senor ska slappna av i ställningen.

Detta gör yinyogan till ett bra komplement till andra träningsformer som löpning, styrketräning eller mer styrkekrävande varianter av yoga. Yin är också bra som rehabilitering efter skador och är särskilt effektiv för personer som har problem med stela muskler och leder. Den är också bra för personer som stressar mycket och behöver hjälp att varva ner. Prova ett pass på fredag kväll innan sovdags för en riktigt bra avslutning på jobbveckan.

Yoga nidra

Om Yin är en relativt okänd form av yoga så är nog Yoga nidra än mer okänd. Yogaformen kan också kallas yogisk sömn och är en form av djup avslappning. Själva ”passet” genomförs helt och hållet i positionen savasana, död mans position. Ordet Nidra är, förstås, sanskrit och betyder just Sömn. Yoga Nidra brukar också, förutom yogisk sömn, kallas den sömnlösa sömnen då övningen framkallar ett twilighttillstånd. Alltså ett tillstånd av djup avslappning där kroppen ”sover” medan medvetandet fortfarande är vaket.

Det vetenskapliga namnet för detta tillstånd är alfatillstånd eftersom hjärnvågorna förändras. Syftet är att framkalla djup avslappning och man påstår att ett Yoga Nidra-pass på 20 till 30 minuter motsvarar 3 timmars sömn. Nu ska dock inte metoden användas som ersättning för sömn men kan fungera bra för de som lider av sömnsvårigheter eller trötthet under dagtid. Avslappningen frigör även hormoner som lidrar smärta vilket innebär att metoden kan leda till minskad smärta och ett extra plus är ju att vem som helst kan utöva den oavsett rörlighet.

Bikramyoga och Hot yoga – vad är skillnaden?

Om du bekantat dig med olika typer av yoga är sannolikheten stor att du stött på flera olika varianter som kan vara mer eller mindre förvirrande för nybörjaren. I dagsläget finns många olika skolor inom yoga där vissa har mycket strikta regler för vad som får ingå i just den formen av utövandet medan andra har en mer avslappnad syn på vad som är tillåtet eller inte. Tidningar som Yogaworld är en bra källa för den som vill ha mer information inom området.

Men vad är då skillnaden mellan Bikram- och Hot yoga? Båda utövas ju i varma och fuktiga utrymmen. Borde det inte betyda att det är samma sak? Riktigt så enkelt är det inte. Bikramyoga är en mycket speciell form av yoga med mycket specifika övningar som alltid utförs i en och samma sekvens. Bikramyoga innehåller alltid 26 olika övningar och sedan 2 andningsövningar för en total tid på 90 minuter. Temperaturen i rummet ska alltid vara 40 grader och luftfuktigheten måste hålla 40 %. Läraren är dessutom utbildad av yogans skapare och måste vara ansluten till dennes förening för att få kalla sig Bikramstudio.

Hot yoga är en utveckling ur Bikramyogan. Denna innehåller inte några särskilda övningar utan det är upp till varje lärare att själv välja ut passande övningar för klassen. Rummets temperatur och luftfuktighet kan variera stort men vanligt är en temperatur på mellan 27 och 38 grader. Studion behöver inte vara ansluten till någon särskild förening utan fungerar som vilken yogastudio som helst.

Hathayoga

Hathayoga är den typ av yoga som är allra vanligast här i väst. Med andra ord är det så att om någon säger att de går på yoga är det troligen någon form av hathayoga som utövas. Hathayoga finns också i flera varianter där varianten flow blivit populärt under senare år. I flow utförs rörelserna snabbare och i sekvenser istället för att man vilar i varje ställning separat under en längre period.

Hathayoga är också en mycket filosofisk variant av yoga där man genom att träna kroppen också kommer inverka på sinnet. Meningen är att skapa balans mellan kropp och själ för hälsa och välmående. Själva ordet Hatha är hämtat från sanskrit och är en sammanskrivning av två olika ord. Ha – som betyder sol och Tha – som betyder måne. Eftersom hatha i sig handlar om att bringa balans och stabilitet utförs rörelserna i långsammare än i många andra former av yoga, även när man ägnar sig åt flow-varianten. Typiskt för hatha är också att asanas (ställningarna) växlas med andningsövningar och meditation för att skapa balans mellan kropp och psyke.

Hatha är med andra ord inte yogan för den som är ute efter snabba rörelser och mycket styrka utan passar bättre för den som vill ha en stillsammare form av träning.