Medicinsk Yoga

I takt med att den vanliga yogan blivit allt mer accepterad och populär har även andra typer av yoga, som Medicinsk yoga, blivit allt mer efterfrågad. Medicinsk yoga började spridas i sverige i mitten och slutet av 1990-talet tack vare pionjären Göran Boll. Han hade till en början enbart planerat att sprida yogan till svenska arbetsplatser som en del av arbete för en bättre arbetsmiljö och förebyggande av skador.

Av en ren slump hade en kvinna med axelsmärtor provat programmet och blivit betydligt bättre. Denna kvinna visade sig vara docent på Karolinska institutet i Stockholm. Hon ville nu undersöka om även andra patienter kunde få samma goda resultat som hon fått. Resultatet blev en forskningsstudie på ryggpatienter som genomfördes i Karolinskas regi. Patienterna fick följa ett specialanpassat yogaprogram som varade i 30 minuter. De uppmanades att utföra det två gånger i veckan i 6 veckor. Resultatet var överväldigande. Patienterna blev oerhört mycket bättre av yogan.

En uppföljande studie gjordes 2013 på 150 personer med ospecifik ryggsmärta, det vill säga smärta som inte kommer sig av någon skada eller förslitning i ryggen. Studien visade klart och tydligt att samhället skulle spara upp till en miljon kronor per patient om yoga användes som en första behandlingsform vid ospecifik ryggsmärta. Dessutom skulle mycket personligt lidande och tablettberoende undvikas.

Hur fungerar Medicinsk Yoga?

Medicinsk yoga eller Mediyoga som den också kallas har utvecklats ut en specifik form av yoga som kallas kundaliniyoga. Fokus ligger på att sträcka, töja och böja i lederna. Mediyoga fokuserar också mycket på andningsövningar, meditation och djupavslappning eftersom detta har en bevisat god effekt vid smärta, depression och stress.

Andningsövningarna anses vara särskilt viktiga eftersom forskning visat att ett felaktigt andningsmönster och andningsteknik gör kroppen stressad. Vid korrekt andningsteknik kommer mer syre ut i blodet och till cellerna vilket är viktigt för läkning och återhämtning.

För att få effekt av träningen räcker det att träna mellan 20 till 30 minuter två gånger i veckan i mellan 6 till 8 veckor. Men många av deltagarna känner de positiva effekterna tidigare än så.

Är Mediyoga enbart för smärtpatienter?

Mediyoga kan utövas av alla. I dagsläget finns det över 1 200 instruktörer i mediyoga fördelade på 80 olika sjukhus och vårdcentraler. Dessa har grupper med patienter som har allt från smärtproblematik till hjärtsjukdom eller cancer. Det spelar inte heller någon roll hur rörlig patienten är, alla kan delta i mediyoga utifrån sina egna förutsättningar vilket säkerligen bidragit till yogans stora, och växande, popularitet.

Yoga som sjukgymnastik och medicin

Yoga är ett bra sätt att slippa äta mediciner och avstå från operationer, då den här träningsformen är skonsam och bygger inre och yttre muskler. Många upplever att smärtor i ländrygg, höfter eller axlar förbättras genom yoga, men utförs positionerna fel kan det skada mer än vad det förbättrar.

I dagens samhälle är det inte helt ovanligt att människor har olika problem med höft, knän, nacke och rygg som ett resultat av ett allt för stillasittande liv. Många genomgår operationer eller äter läkemedel för att hämma de smärtor som de har i kroppen. Faktum är att människokroppen är fantastisk på att läka sig själv och stärka sig själv, att använda yoga som sjukgymnastik och medicin är ett hållbart sätt att låta kroppen få läka sig själv för att bli av med smärtor.

Skonsam och stärkande träning

Yogan är en väldigt skonsam träningsform som är både skonsam för muskler, leder och liniment. Genom träningsformen byggs flexibla och starka muskler. Det är en träningsform som är perfekt för människor som har olika idrottsskador eller andra åkommor som gör att man har smärtor i kroppen. Det är inte helt ovanligt att de med artros höft eller med diskproblem i ryggen upplever att smärtor och tillståndet blir bättre av att träna yoga. Anledningen ligger i att yogan bygger upp samtliga muskler som är flexibla, vilket är skonsamt för kroppen och skapar funktionella muskler.

Lära sig positionerna

Men yoga är mer än bara lite stretching, vilket innebär att om du inte utför övningarna korrekt kan du skada kroppen. Har du smärtor i kroppen eller är intresserad av att utföra yoga är det alltid en bra idé att innan du tränar yoga hemma på egen hand rådgöra med en yogalärare. Enkla positioner som hunden eller krigaren, är svårare än vad många tror och fel rotation kan påverka musklerna negativt. Att gå till en yogalärare för att lära sig grunderna och få feedback på att positionerna utförs rätt är därför en mycket god idé för att yogan ska fungera som ett sätt att läka kroppen.

Yoga för att minska smärta

Yoga är ett vitt begrepp och inom yogan finns olika typer som passar för olika syften. Det finns exempelvis yogatyper som fokuserar på andningen och andra som fokuserar på att yogan är en form av meditation. För personer som är ute efter att använda yogan som en form av sjukgymnastik, är yinyoga perfekt. Yinyoga fokuserar på att bygga upp både inre och yttre muskulatur, vilket gör att områden som axlar, höfter, knän och rygg ofta förbättras i styrka, flexibilitet och att smärtor i de här delarna försvinner. Alltså är det vid val av yogaform viktigt att veta syftet med yogaformen, för att kunna se om det passar personliga mål eller tankar kring utförandet av yogan. Med rätt form av yoga kan den här träningsformen ersätta medicin, operationer och sjukgymnastik.